Over Voedsel.Coop

Welkom bij Voedsel.Coop, de gezamenlijke website van Stichting Voedsel.Coop en de Coöperatie van Voedsel.Coop facilitators.

Voedsel.Coop stimuleert en faciliteert de voedselcoöperatie beweging in Nederland door deze mee op gang te brengen, te versterken en te versnellen. Op deze wijze willen de stichting en de facilitatorscoöperatie een bijdrage leveren aan de kanteling van het huidige gangbare voedselsysteem naar een voedselsysteem dat uitgaat van voedselsoevereiniteit: het recht van mensen op gezond en cultureel passend voedsel, geproduceerd op ecologisch verantwoorde en duurzame wijze in een voedsel- en landbouwsysteem dat door henzelf wordt vormgegeven (uit de Verklaring van Nyéléni, zevenentwintig februari tweeduizend zeven).


Over Voedsel.Coop

Vanuit Voedsel.Coop werken mensen met verschillende professionele achtergronden maar vanuit een gezamenlijk ideaal mee aan een voedselcoöperatie beweging in Nederland. Het gaat ons om earth care, people care en fair share. We concentreren ons op het ondersteunen van de beweging in Nederland, maar volgen de ontwikkelingen in het buitenland op de voet. Juist nu lijkt het een goed momentum om met elkaar meer voedselcoöperaties te organiseren. Door opgedane ervaring en kennis te delen. Door te inspireren, te co-creëren en praktisch te helpen waar gewenst. En ook door dit platform voor samenwerking te faciliteren. Vanuit het principe dat we waarde willen creëren die van waarde is. In de reële economie. En met couleur locale. En dat gaat een enorme rijkdom aan verschillende voedselcoöperaties opleveren.


Voedsel.Coop ondersteunt de voedselcoöperatie beweging in Nederland door:

  • het verspreiden, bekend maken en verder ontwikkelen van het voedselcoöperatie gedachtegoed;
  • het ondersteunen van initiatiefnemers en voedselcoöperaties bij hun eigen organisatie;
  • beschikbare kennis en ervaring te delen (best practices), te inspireren en te cocreëren;
  • het stimuleren van kennisontwikkeling, opleiding en onderzoek waarmee de voedselcoöperatie beweging verder komt;
  • het organiseren van fondsen en andere middelen voor de voedselcoöperatie beweging;
  • het bevorderen van een federatieve samenwerking tussen voedselcoöperaties en waar gewenst het faciliteren hiervan.

De Stichting Voedsel.Coop richt zich o.a. op het organiseren van fondsen en andere middelen voor de voedselcoöperatie beweging. De stichting streeft naar 7 x 7 voedselcoöperaties in Nederland in 2021. Het vermogen van de stichting wordt ingezet voor de hierboven genoemde doelen. Het bestuur van de stichting bestaat uit Luuk Rövekamp (voorzitter) en Ronald Wopereis (secretaris/penningmeester).

De Coöperatie van Voedsel.Coop facilitators levert o.a. diensten en producten aan voedselcoöperaties. Hierbij kan je denken aan hulp bij het uitwerken van de statuten en het organiseren van de coöperatie, het maken van een exploitatiebegroting en een financieringsplan, het vinden van een geschikte winkellocatie en het delen van praktische winkelkennis en -ervaring. Maar ook voor het organiseren van goede winkelautomatisering voor het afrekenen bij de kassa, het assortimentsbeheer, de boekhouding (waaronder de ledenadministratie), een website, etc. kan je bij de facilitatorscoöperatie terecht. De facilitators brengen het eigendom van ontwikkelde diensten en producten onder bij de stichting, die deze vanuit een toolkit ter beschikking stelt aan nieuw te vormen voedselcoöperaties (open source gedachte). Luuk Rövekamp, Ronald Wopereis en Rens van den Bulck zijn de eerste facilitators van de coöperatie. De facilitators staan klaar om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de voedselcoöperatie beweging in Nederland.

Via deze hyperlinks zijn de statuten van de stichting [PDF] en de facilitatorscoöperatie [PDF] in te zien.


What’s to love about food-coops?

Het Amerikaanse animatiefilmpje What’s to love about food-coops? van de National Co+op Grocers brengt mooi in beeld waarom voedselcoöperaties zo waardevol zijn in de omvorming / transitie van het gangbare voedselsysteem.